We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Chemicaliën op REACH

Om textiel van de gewenste kwaliteit en eigenschappen te vervaardigen, zijn er chemicaliën nodig. Chemicaliën hoeven daarom echter niet altijd slecht te zijn. Alles hangt af van de juiste keuze. Elke dag werken wij eraan om die juiste keuzes te maken.

Aangezien Blåkläder kleding importeert en verkoopt, zijn wij onderworpen aan de Europese chemische richtlijnen REACH. Wij gebruiken deze richtlijnen steeds voor onze chemische keuzes. REACH beperkt en verbiedt bepaalde chemicaliën met als belangrijkste doel een hoge gezondheids- en milieustandaard te bereiken en zodoende het milieu te beschermen tegen de gevaren die uit het gebruik van verkeerde chemicaliën kunnen voortvloeien. Daardoor verplichten wij ons ertoe om strikt de REACH-lijst betreffende de beperking van chemicaliën, na te leven.

Om ervoor te zorgen dat wij de hoge eisen die ons gesteld worden in verband met onze producten en productie te kunnen naleven, stellen wij diezelfde eisen ook aan onze leveranciers. Onze leveranciers worden verplicht de REACH-lijst te ondertekenen en te garanderen dat hun producten geen verboden of beperkte chemische bestanddelen bevatten. De bestanddelen die wij volgen, voldoen niet alleen aan de vereisten van REACH, maar ook aan tal van andere wetten en richtlijnen. Tevens volgen wij de opmerkingen van Zweedse textielimporteurs om bepaalde bestanddelen, die al op de REACH-lijst voorkomen of aanbevolen worden om in de REACH-lijst opgenomen te worden, te beperken of te vermijden in de kleding. Om te garanderen dat onze leveranciers aan de vereisten voldoen, organiseren wij regelmatig willekeurige chemische testen op onze producten.


Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie:
​verkoop@blaklader.nl
Tel.nr. +31 522 246742

  • REACH

    Houdt toezicht op de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische bestanddelen. De wet hierop ging van kracht op 1 juni 2007. Klik hier voor meer informatie.