We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Focus op mensen

Blåkläder gelooft in sociale verantwoordelijkheid door de volledige productie- en arbeidsprocessen. Wij bieden alle medewerkers een goede en veilige werkplek met goede condities waar zij zich ten volle kunnen ontplooien, voor welke werkgever en in welk land ze ook werken. Daarom kiezen wij steeds zeer zorgvuldig onze leveranciers.

Onze leveranciers moeten aan al onze vereisten voldoen met betrekking tot veiligheid, mensenrechten en de impact op het milieu, net zoals onze eigen fabrieken. Hiervoor bestaan nationale wetten en internationale conventies betreffende de rechten van de arbeiders op de werkvloer, inclusief de UN-verklaring betreffende de rechten van de mens en de ILO-conventies (International Labour Organisation - Internationale Arbeidsorganisatie) aangaande de fundamentele principes betreffende de rechten op het werk. Bij het stellen van eisen aan onze leveranciers, maken wij gebruik van een gedragscode die de wetten en conventies betreffende de arbeidsrechten op het werk weergeeft. Al onze leveranciers zijn verplicht deze te ondertekenen en na te leven.

Onze gedragscode regelt de ethische werksfeer bij onze leveranciers en is gebaseerd op de 8 ILO-kernconventies betreffende de arbeidsnormen. Om er zeker van te zijn dat onze leveranciers onze vereisten wel degelijk naleven, organiseren wij regelmatig controles bij onze leveranciers en hun fabrieken. Deze controles worden uitgevoerd door Blåkläder personeel zodat wij, met eigen ogen, kunnen zien dat de arbeidsomstandigheden volledig voldoen aan de voorschriften.


Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie:
​verkoop@blaklader.nl
Tel.nr. +31 522 246742

  • ILO

    De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), meestal bekend onder de Engelse afkorting ILO (International Labour Organization), is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Ze houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. De zetel van de organisatie is in Genève.

    Klik hier voor meer informatie over ILO.