We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

EEN UITDAGENDE MAAR SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Saint Gobain Building Distribution Frankrijk werd geconfronteerd met een uitdaging. Hun werknemers waren niet helemaal tevreden over de aangeboden werkkleding en dit voor wat betreft de leveringen, kwaliteit, pasvorm en duurzaamheid. Max-Antoine Grolleron, de Sourcing Director, kreeg een missie – een missie tot het vinden van de oplossing om het personeel tevreden te stellen. Hij legde de nadruk op het omwisselen van goedkopere producten, die niet aan de eisen voldeden, naar producten van hogere kwaliteit, die op de langere termijn, zouden resulteren in een meer kostenefficiënte deal.

Blåkläder was de oplossing

Met het plan om het best mogelijke resultaat te bereiken, werd een toegewijde groep samengesteld, die uit mensen met verschillende competenties bestaat, en een projectplan werd opgesteld.
Belangrijk voor Saint Gobain Building Distribution Frankrijk was dat Blåkläder het hele project ging leiden. Het begon bij de afdeling Marketing die een specifieke productcatalogus samenstelden teneinde het juiste productassortiment vast te leggen, en de productontwikkelaars die verantwoordelijk waren voor de 45 gekozen artikelen. Daarnaast werden 6 klantspecifieke kledingstukken geproduceerd, die nu ook beschikbaar zijn in ons standaard assortiment. De productie kon beginnen in onze eigen fabrieken in Sri Lanka, iets waardoor wij in staat zijn om volledige controle over de productiestroom te hebben.

36 handleidingen voor logo’s werden gemaakt, zodat alle verschillende logo’s op de juiste wijze op de ongeveer 230.000 kledingstukken zouden worden gedrukt. Dit droeg bij tot het belang van het combineren van de visuele identiteit, maar ook de verschillen binnen een groep van 24.000 werknemers, verdeeld over 20 bedrijven en 40 ketennamen.

Ook de IT-afdeling moest nauw samenwerken met Saint Gobain, zodat hun werknemers gemakkelijk eigen werkkleding online konden bestellen via EDI (= Electronic Data Interchange). Zodra de order is geplaatst, wordt het direct door ons business systeem ontvangen en sturen we meteen een orderbevestiging naar de klant – veilig, snel en gemakkelijk.

In totaal werden 129.816 producten besteld en Blåkläder leverde deze aan tenminste 1.559 verschillende adressen in Frankrijk en kleedde zo ongeveer 9.300 mensen.

De samenwerking met Saint Gobain Building Distribution Frankrijk werd een succesverhaal, met twee zeer tevreden partijen.

Saint Gobain Building Distribution Frankrijk werd geconfronteerd met een uitdaging. Blåkläder was de oplossing.