We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

EN 1149-5 - CE-GECERTIFICEERDE WERKKLEDING TER VOORKOMING VAN ELEKTROSTATISCHE OPLADING

Beschermkleding volgens EN 1149-5. Deze norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem. De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, die explosies kunnen veroorzaken.