By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

ISO 11612 - Bescherming tegen beperkt contact met hitte en vuur, straling, gesmolten spetters, of een combinatie hiervan

Kleding met de norm ISO 11612 vervangt EN 531. Beschermende kleding gecertificeerd volgens EN ISO 11612 geeft de drager bescherming tegen kortdurend contact met vlammen en hitte, straling, gesmolten spetters, of een combinatie hiervan. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens volgende parameters :

(A1) Beperkte vlamverspreiding

(A2) Beperkte vlamverspreiding, omzoomde stukken.

(B) Convectiewarmte, niveau 1-5, waarbij 5 het beste is

(C) Stralingshitte, niveau 1-4, waarbij 4 het beste is

(D) Gesmolten aluminiumspetters, niveau 1-3, waarbij 3 het beste is

(E) Gesmolten ijzerspetters, niveau 1-3, waarbij 3 het beste is

(F) Contacthitte, niveau 1-3 waarbij 3 het beste is