PRODUCTFEITEN
PBM - NORMEN EN CERTIFICATEN

De Europese richtlijn voor PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn middelen die de drager beschermen tegen één of meerdere gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Om persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de EU te kunnen verkopen, moet u de richtlijn 89/686/EEG volgen, de Europese richtlijn voor PBM-producten. De richtlijn regelt eisen met betrekking tot functie, markering, technische documentatie en het CE-markeringsproces.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn volgens de richtlijn onderverdeeld in drie categorieën:

Categorie I – Beschermende uitrusting met een eenvoudig ontwerp die beschermt tegen minimale risico’s waarbij de gebruiker zelf het beschermingsniveau kan beoordelen. Producten van Blåkläder: bv. regenkleding.

Categorie II – Noch eenvoudig noch complex ontwerp dat beschermt tegen tussenliggende risico’s. Producten van Blåkläder: kleding met hoge zichtbaarheid, veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, kniebeschermers, kleding die beschermt tegen hitte en vlammen, zaagbescherming.

Categorie III – Beschermende uitrusting met een complex ontwerp die de drager beschermt tegen levensgevaar of ernstig en onomkeerbaar letsel waarbij de gebruiker zelf de risico’s niet tijdig kan onderkennen. Producten van Blåkläder: Filter ademhalingsapparatuur, kledingstukken die beschermen tegen elektrische vlambogen.

*Op 21 april 2018 is een nieuwe Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in werking getreden.

De oude en de nieuwe wetgeving waren beide van kracht tijdens een overgangsperiode tot 21 april 2019, waarna de nieuwe verordening volledig van kracht werd en de oude PBM-richtlijn werd ingetrokken. Producten die gecertificeerd waren volgens de PBM-richtlijn mogen ook na 21 april 2019 nog worden verkocht en gebruikt.

Categorie II- en III-producten worden door een aangemelde instantie gekeurd en voldoen aan verschillende harmonisatienormen.

PBM-producten moeten een CE-markering hebben om ze te kunnen verkopen. De CE-markering betekent dat een product een typeonderzoek heeft ondergaan en voldoet aan de eisen voor de beschermingsmiddelen die zijn vastgelegd in de richtlijn 89/686/EEG. Bijgevolg kan de beschermingsuitrusting in alle EU- en EES-landen worden verkocht.

Alle PBM-producten van Blåkläder voldoen aan de eisen van richtlijn 89/686/EEG.


NORMEN VOOR PBM

Normen die testmethoden en andere eisen definiëren, worden gebruikt om te verifiëren dat een PBM-product de juiste bescherming biedt en dus op de Europese markt kan worden gebracht. Deze normen zijn ontwikkeld met medewerking van nationale commissies die worden gecoördineerd door een centrale organisatie. De centrale organisatie voor normalisatie in Europa is Comité Européen de Normalization (CEN). Normen ontwikkeld door of opgenomen onder CEN worden voorafgegaan door “EN”. Er zijn andere standaardisatieorganisaties, bijvoorbeeld de International Organization for Standardization (ISO). Normen die zijn ontwikkeld door ISO en vervolgens zijn aangenomen als een Europese norm, worden voorafgegaan door “EN ISO”.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gelabeld om aan te geven welke norm is gebruikt om de beschermende prestaties van de producten aan te tonen. Pictogrammen worden ook gebruikt op persoonlijke beschermingsmiddelen om visuele informatie te geven over het type bescherming dat het product biedt. Als er verschillende beschermingsniveaus tegen een gevaar zijn, geeft de etikettering van het product aan welk beschermingsniveau deze biedt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen in categorie I kunnen worden geverifieerd met behulp van normen, maar hoeven niet te worden gecertificeerd door een derde partij. Persoonlijke beschermingsmiddelen in categorie II en III moeten echter worden gecertificeerd door een derde partij. Een geaccrediteerde testfaciliteit, een zogenaamde “aangemelde instantie”, moet producten van categorie II en III testen en goedkeuren en een certificaat van EU-typeonderzoek afgeven. Bovendien is een jaarlijkse kwaliteitscontrole van het fabricageproces voor categorie III-producten vereist.

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten correct worden geëtiketteerd, geleverd met gebruikersinstructies en het CE-merkteken dragen.

Een fabrikant van PBM moet ervoor zorgen dat de producten die hij op de markt brengt, voldoen aan de relevante eisen. Dit wordt gedaan door een conformiteitsverklaring af te geven voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen. Een conformiteitsverklaring is een juridisch bindend document dat de fabrikant kan overleggen om te verifiëren dat de persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten.

Blåkläder Hoofdkantoor

ARCHIMEDES 2

7942 DA MEPPEL

Opening hours

MAANDAG T/M DONDERDAG: 08.00 - 17.00

VRIJDAG: 08.00 - 16.00

ZATERDAG EN ZONDAG GESLOTEN

Bezoekadres

ARCHIMEDES 2

7942 DA MEPPEL

© 2024 BLÅKLÄDER AB. All rights reserved.