We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Milieu & verantwoordelijkheid

In de Blåkläder fabrieken worden jaarlijks 2 miljoen kledingstukken voor de Europese markt vervaardigd. Wij vinden het van groot belang dat onze producten en onze productie zo weinig mogelijk negatieve invloed hebben op het milieu. Er wordt dan ook nauwgezet toegezien op de beperking van chemicaliën, warmte, elektriciteit en transport.

Wij geloven dat de hoekstenen voor een duurzaam milieubeleid gebouwd zijn op goede communicatie waardoor ook bezoek aan onze leveranciers en fabrieken noodzakelijk is. Daarom zijn wij ook steeds onderweg naar onze leveranciers, om met hen een langetermijnrelatie op te bouwen en erop toe te zien dat alle milieuregels nageleefd worden. Om extra veilig te spelen, geven wij steeds de voorkeur aan leveranciers die een uitdrukkelijk milieuplan naleven. Tegelijkertijd ontwikkelen wij samen met hen al onze producten zodat wij een hoge kwaliteit en duurzaamheid kunnen verzekeren – en zodoende ook de natuur te sparen.

Blåkläder heeft een ISO14001-certificaat voor milieumanagement. Wij breiden eveneens onze inspanningen met betrekking tot het milieu steeds verder uit. Blåkläder is ook aangesloten bij REPA, waardoor wij onze verantwoordelijkheid opnemen betreffende het recycleren van plastic, metaal, papier/karton en golfkarton.

Wij werken ook met REACH, 1907/2006/EC, de Europese richtlijn betreffende chemicaliën en het veilige gebruik ervan. Wij gaan zelfs nog een stap verder door voorrang te geven aan Oeko-tex gecertifieerde stoffen en componenten.


Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie:
​verkoop@blaklader.nl
Tel.nr. +31 522 246742

  • REACH

    Houdt toezicht op de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische bestanddelen. De wet hierop ging van kracht op 1 juni 2007. Klik hier voor meer informatie.


  • REPA

    Om het eenvoudiger te maken voor alle firma's waarop deze wet van toepassing is, heeft de Zweedse industrie de krachten samengebundeld om een gemeenschappelijk systeem voor de inzameling en recyclage van verpakkingen te creëren. De organisatie REPA werd hiervoor opgericht.